Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de handleiding voor Calc voor LibreOffice versie 6 is hoofdstuk 14, Macro's
in Calc, toegevoegd.

Hierin kunt u lezen hoe u in Calc macro's kunt maken en gebruiken. Als
eerste wordt de functie Macro opnemen uitgelegd. Met deze functie kunt u
eenvoudige macro's opnemen, opslaan en daarna gebruiken. Hiermee kunt u
herhalende handelingen automatiseren. Ook wordt er gekeken waar macro's
worden opgeslagen en hoe u uw eigen macrobibliotheek kunt maken. Wilt u
complexe macro's, dan zult u ze zelf moeten maken. Met voorbeelden wordt
uitgelegd hoe dat u dat doet.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.