Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Dag Pieter,
Bedankt! Ik zal er .sh bestanden van maken, dat scheelt me een hoop
tikfouten in de terminal. Ook het verbeteren/herhalen van de exercitie
lijkt me dan eenvoudiger...
Met groet,
Dick


Op do 14 nov. 2019 om 07:58 schreef pieter <pieterkristensen@gmail.com>:

Maar Dick... Ik vind het zo ingewikkeld wat je doet!
Je gebruikt toch Ubuntu? Dan kan je de "libreoffice ppa" inschakelen.
- je zou kunnen beginnen in een terminal in te voeren
sudo apt remove libreoffice libreoffice-base libreoffice-calc
libreoffice-help-nl libreoffice-impress libreoffice-gtk3
libreoffice-l10n-nl libreoffice-ogltrans libreoffice-style-elementary
libreoffice-style-sifr
kijken of je dan de boel een beetje gesaneerd hebt...
- Dan zou je de volgende twee opdrachten kunnen geven:
sudo apt install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
sudo apt-get update
daarmee schakel je de "ppa" in. Die kan er voor zorgen dat je in het
vervolg GEHEEL AUTOMATISCH altijd een heel nieuwe Libreoffice hebt.
- nou, en dat doe je...
sudo apt install libreoffice libreoffice-base libreoffice-calc
libreoffice-help-nl libreoffice-impress libreoffice-gtk3
libreoffice-l10n-nl libreoffice-ogltrans libreoffice-style-elementary
libreoffice-style-sifr
En dan zou je er echt voor een hele poos vanaf moeten zijn...
Succes!


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy-- 
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.