Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Aleidus,

Na veel gedoe gelukt om de tabellen aan te maken in LO versie 6.3. Firebird werkt toch nog niet helemaal lekker.

Eenmaal aangekomen bij het maken van de relatie heb ik geen problemen ondervonden.

Er moet nog behoorlijk wat werkt verricht worden om het werken met Firebird database soepel te laten verlopen.

/Rob


On 06-08-19 00:30, Aleidus Aalderink wrote:
Beste mensen,

Handleiding hoogtuk 8 Kennismaken met Base probeer ik te volgen. Dit doe ik op Mac Pro laptop met 
Mac OS Mosjave en LibreOffice Versie: 6.2.4.2. Op blz 20 wordt uitgelegd hoe de relatie tot stand 
wordt gebracht. Bij afbeelding 10 na OK krijg ik de volgende melding en kom daar niet mee verder.

irebird_sdbc error:
*unsuccessful metadata update
*ALTER TABLE Vakanties failed
*could not find UNIQUE or PRIMARY KEY constraint in table Brandstof with specified columns
caused by
'ALTER TABLE "Vakanties" ADD  FOREIGN KEY ("Datum","Kilometerstand","Hotel") REFERENCES "Brandstof" 
("Brandstof_ID","Datum","Prijs") ON UPDATE CASCADE  ON DELETE CASCADE ‘


Hoe los ik dit nu op.

Graag zie ik de reacties tegemoet.

MVG Aleidus

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.