Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de handleiding voor Calc voor LibreOffice versie 6 is hoofdstuk 8,
Formules en functies, toegevoegd.

Hierin kunt u lezen hoe u formules en functies in Calc gebruikt. Uitgelegd
worden de verschillende typen operatoren en wat relatieve en absolute
verwijzingen zijn. Verder wordt er ingegaan op het rechtstreeks intoetsen
van formules en het gebruik van de functie-assistent. Ook het nut van het
opsplitsen van complexe formules en het opsporen van fouten in formules
wordt uitgelegd.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.