Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hoi Pieter,

pieter wrote on 6/28/19 8:33 AM:
Ik werk op dit moment met LO 6.3.0.0. In het menu /Bestand van Writer

AH leuk :)

zie ik daar de ingang "afdrukweergave wisselen". Dit komt op mij wat
ongemakkelijk over: is er dan nog een andere afdrukweergave die aan
de beurt kan komen?

Het heet in het Engels nog steeds "Print preview". Was het vroeger niet
Afdrukvoorbeeld of zo?

de beurt kan komen? Wanneer de afdrukweergave geopend is zie je wel
heel duidelijk: Afdrukvoorbeeld sluiten. Dat vind ik duidelijk. Het
zou n.m.m. beter zijn om het "afdrukweergave wisselen" te vervangen
door "afdrukweergave" of "afdrukweergave openen". Misschien zijn er
ook onder ons die het niet netjes vinden dat het èn "afdrukweergave"
en "afdrukvoorbeeld" heet. Pieter

Afdrukvoorbeeld lijkt met correct.
Het is een beetje lastig soms met vertalen denk ik. Door diverse
oorzaken komen er zo nu en dan teksten die al vertaald waren, weer naar
voren als te vertalen. En als de context dan niet duidelijk is, wordt
het soms moeilijk.

Dus: top dat je het meldt; het is een grote steun :) !

vr. groet,
Cor
-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.