Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Dick en Cor,

Kom hier even tussen en op mijn MAC PRO zie ik het volgende bij het kijken naar Extra > Opties > 
LibreOffice > Geavanceerd > Expert configuratie ..
Builtin

Zie hier het volgende:
-org.openoffice.Office.Common
Help                         Kolom Eigenschap: BujiltinHelpNotInstalledPop 
kolom:Type:boolean Kolom waarde: true

Zo te zien lijkt of ik dit heb geïnstalleerd en dat weer gewoon kan weghalen. Graag jullie 
commentaar.

Gr. Aleidus


Op 18 jun. 2019, om 11:05 heeft Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende geschreven:

Hi Dick,

Dick Stomp wrote on 6/18/19 10:19 AM:

7) LibreOffice gestart
8) Help en F1 kunnen bestand niet vinden

Er is een instelling in je gebruikersprofiel die iets doet met de keuze
tussen geïnstalleerde Help en die op het WWW.
Extra > Opties > LibreOffice > Geavanceerd > Expert configuratie ..
zoeken naar 'builtin'
Geeft het veranderen van die instelling resultaat?
Of een schoon gebruikersprofiel? (Je kunt ook de
registrymodifications.xcu gaan doorzoeken ;) )

vr. groet,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.