Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Dag Rob,

Rob wrote on 5/5/19 11:18 PM:
Omgeving: 
   MacOS Mojave 10.14.4
   LibreOffice Version: 6.2.3.2

Op een of andere manier heb ik een knop in mijn spreadsheet (met een niet werkende link):

Mysterieus :)

Als ik de knop klik zie ik:

[ plaatjes worden niet naar de lijst doorgezonden
 - is nooit geweest en al een keer of tig vermeld ;) ]

Ik kan niet vinden hoe ik de knoop met de link moet verwijderen.
Wie kan me helpen?

Ik zou zeggen:
 Beeld > Werkbalk > Formulierontwerp.
 Ontwerpmodus aanzetten.
 Klikken op knop - is nu geselecteerd
 DEL.

Helpt dat?

vr groet - Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.