Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Is de beschreven oplossing in de link misschien van toepassing?

http://www.libreoffice-blog.nl/2018/02/16/ingevoegde-afbeeldingen-niet-zichtbaar/

/Rob

On 27-04-19 11:51, Aleidus Aalderink wrote:
Beste mensen,

Bij het maken van een verslag met foto's ben ik goed begonnen onder Windows 10 met LibreOffice waarbij de afbeeldingen zichtbaar was. Later was dit verdwenen en kan alleen maar gissen dat dit door een update is veroorzaakt. Op de Apple Mac Pro en LinuxMint met LibreOffice zijn de afbeeldingen (Foto's) wel zichtbaar.

Lijkt mij dat iets mis is in Windows 10 maar wat weet ik niet.

Wie heeft een idee en dat hoor ik dan graag de oplossing.

Gr.

Aleidus--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.