Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de ‘Basishandleiding voor LibreOffice’ (voorheen ‘Handleiding voor
beginners’) is een volledig boek gepubliceerd. Dit omdat er signalen waren
dat hier behoefte aan is. Nu staan alle apart gepubliceerde hoofdstukken
samengevat in één boek en kan daar dus gemakkelijk gezocht worden naar een
bepaald onderdeel. De aparte hoofdstukken blijven ook beschikbaar.

Dit boek is gepubliceerd zowel in PDF als in EPUB. Dient wel vermeld te
worden dat niet alle apps voor het lezen van EPUB, de handleiding even
duidelijk leesbaar maken. Dit wordt deels veroorzaakt door het nog in
ontwikkeling zijn van de EPUB-converter van LibreOffice, maar ook doordat
niet alle apps even goed zijn. De beste ervaring met het lezen van dit boek
in EPUB heb ik momenteel met de app Calibre (ReadEra) en dan in de
instellingen ‘Enkele kolom mode’ aanzetten.


Graag hoor ik van anderen de ervaring met EPUB.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.