Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Tekst opmaken' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u handmatige opmaak kunt verwijderen,
voordat u opmaakprofielen toepast. Vervolgens wordt de opmaak van alinea’s
beschreven, zoals uitlijningsopties, regelafstanden, inspringingen,
achtergronden, transparantie en overzicht en nummering. Ook het wijzigen
van tabstops en het belang daarvan komt aan de orde. Vervolgens het opmaken
van tekens beschreven, zoals lettertype, tekengrootte en -effecten, positie
en randen. Daarna wordt nog ingegaan op de AutoOpmaak en het maken van
genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.