Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hallo Allen,

Ik gebruik al jaren Libreoffice en ben zeer tevreden over Writer. Impress en Calc geven me vaak problemen waarbij ik zelf de indruk heb dat het hier en daar rommelig geprogrammeerd is.

Nu een Impress probleem:

Ik stel op de hoofddia in dat er een dianummer rechts onderin komt en een achtergrond kleur. Vervolgens kies ik in het menu "Toepassen op alle dia's". Er gebeurt niets. Dan selecteer ik alle dia's en kies "Toepassen op geselecteerde dia's". En wederom gebeurt er niets. Geen dianummers zichtbaar en geen achtergrondkleur.

Doe ik iets fout of is dit een bug?

Soms denk ik dat de Nederlandse versie zich wat anders gedraagt dan de Engelse. Bovendien is de Nederlandse terminologie mij vaak onbekend. Gebruik van Engelse termen, eventueel tussen haakjes na de Nederlandse, zou het zoeken vergemakkelijken. Voorbeeld: hoofddia ipv master slide.

Heel graag reacties en bij voorbaat hartelijke dank,

Harry Croon


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.