Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners versie 6 is het hoofdstuk 'LibreOffice
instellen' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u de diverse opties van LibreOffice naar
eigen behoefte kunt instellen. Zo kunt u gebruikersgegevens invoeren,
pictogrammensets kiezen, afdrukopties instellen, Paden aanpassen,
Lettertypes standaard maken, Beveiligingsopties instellen en talen kiezen.
Ook zijn er geavanceerde opties voor meer bedreven gebruikers.

Tot slot wordt er ingegaan op de mogelijkheid om LibreOffice in ‘veilige
modus’ te draaien, als er problemen zijn ontstaan met extensies of
persoonlijke instellingen. Hier kunt u ook een back-up van uw
gebruikersprofiel maken en bij problemen een opgeslagen profiel terugzetten.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.