Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hai Ivo,
Wat mij betreft is het heel eenvoudig...
Je wilt bijvoorbeeld alle .doc bestanden openen met LibreOffice?
Dan blader je naar een .doc bestand, je klikt er met je rechter muisknop op, dan kies je in het context-menu de optie "Openen met/kies een andere app" (windows 10). Dan kies je de "app" LibreOffice en je zet een vinkje in het vakje "altijd deze app gebruiken voor het openen van .doc bestanden". In het vervolg opent Windows .doc bestanden met LO. Bedoel je dat met "gekoppeld aan"? Dat moet je dan ook nog even doen met .docx, exl, exlx, ppt, pptx, enz. Maar zoveel werk is dat niet. Je hoeft het per soort extensie maar één keer te zeggen. Meer niet.
Ik hoop je er daarmee bent.
Pieter

Op 7-10-2018 om 12:01 schreef Ivo ten Hagen:
Beste mensen,

Ik heb op mijn computer zowel MS-office als LibreOffice. Is er een standaardscript waarmee ik alle bestanden die LibreOffice kan verwerken automatisch aan LibreOffice koppel?--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.