Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer versie 5.4 is het hoofdstuk 'Tekst
opmaken' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u alinea’s kunt opmaken, zoals
uitlijning, regel- en alinea-afstand, inspringing, achtergrondkleur, randen
en transparantie. Ook het maken van genummerde lijsten of lijsten met
opsommingstekens komt aan de orde. Ook het opmaken van tekens wordt
beschreven, zoals lettertype, teksteffecten, positie markeren, randen en
verwijzingen. En er wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om zelf
tabstops in te stellen.


Dit is het laatste hoofdstuk van Writer versie 5.4 dat nog vertaald moest
worden.


Inmiddels zijn er een aantal hoofdstukken van de Handleiding voor beginners
voor LibreOffice en de volledige handleiding van Writer voor LibreOffice
versie 6 in het Engels beschikbaar. Het vertaalteam zal de komende tijd
deze hoofdstukken gaan vertalen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.