Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Op zondag 16 september 2018 08:56 schreef Martin /Nightowl/ Byttebier:

Hallo,

Hoe kan ik getallenreeksen verwijderen uit een tekst?

Voorbeeld:

K. WS LAUWE(00535) - FC SP. HEESTERT(07168)
FC SP. HEESTERT(07168) - JONG VIJVE(09385)
FC SP. HEESTERT(07168) - F.C.E. KUURNE B(09486)

De getallen en haakjes moeten weg zodat ik uiteindelijk dit krijg:

K. WS LAUWE - FC SP. HEESTERT
FC SP. HEESTERT - JONG VIJVE
FC SP. HEESTERT - F.C.E. KUURNE B

Selecteer de betreffende cellen. Klik daarna op Bewerken>Zoeken en vervangen.
Als het altijd 5 cijfers zijn: Zoeken naar: \(\d\d\d\d\d\)
Bij verschillende aantallen cijfers: Zoeken naar: \(\d+\)
Vervangen door: leeg laten
Onder Andere opties Reguliere uitdrukkingen aanvinken.
Klik tenslotte op Alles vervangen.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.