Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hallo Aleidus,Importeer/plak de foto in Draw en maak de stickers eveneens in Draw m.b.v. tekstvakken die je 
nummert van 1 t/m ....... Als je het tekstvak selecteert kies je in het contextmenu TEKST en in het 
zich openende dialoogvenster stel je de afstand tot randen (4x) in op 0. Stel de grootte van het 
tekstvak in in het dialoogvenster Positie en grootte (eveneens vanuit het contextmenu) en plaats 
het nummer in de bij het tekstvak passende lettergrootte. Hieronder een aantal mogelijke voorbeelden[cid:image001.png@01D43BC9.0C00C7B0]   [cid:image002.png@01D43BCA.6ECD2E00]   
[cid:image003.png@01D43BCB.25377BA0]Nadat de stickers gemaakt zijn sleep of kopieer je ze in de foto.Hopelijk kom je hiermee verder.Met vriendelijke groet,

Henk van der Burg-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: aleidus [mailto:aleidus@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 15:43
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Groepsfoto personen "stickeren" met nummers om aan te geven wie is wie.Beste NL users,Bij een groepsfoto wil ik personen van nummer stickers voorzien. (Een vierhoekje met cijfer) 
voorzien. Hoe los ik dat op met zo weinig mogelijk ruimte om de cijfers. Pogingen met 
tekstmarkering geeft teveel ruimte om de cijfers heen. Wie weet een betere oplossing.

BvDAleidus

--

Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org<mailto:users+unsubscribe@nl.libreoffice.org>

Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette

List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/

Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy--

This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.