Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste Aleidus,

Het zou fijn en handig zijn als je een nieuwe vraag, niet begint met
"antwoorden" op een andere vraag/mail op de lijst.
Mails worden bewaart, en de archieven worden rommelig door dat wel te doen.
Zou je je vraag nog een keer in een nieuw gestart mailbericht willen
stellen?

vr. dank,
Cor

Aleidus Aalderink wrote on 24-08-18 13:41:
Vezte users,

Bij een groepsfoto wil ik personen van nummer stickers voorzien. (Een vierhoekje met cijfer) 
voorzien. Hoe los ik dat op met zo weinig mogelijk ruimte om de cijfers. Pogingen met 
tekstmarkering geeft teveel ruimte om de cijfers heen. Wie weet een betere oplossing.
BvD

Aleidus-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijnclouoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.