Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Ik dacht, kom ik probeer het nog een keer, maar na 3.30 uur was ik 70MB verder. Ik probeer het over een paar dagen nogmaals. Dank voor het meedenken.

------ Origineel bericht ------
Van: "Kees Kriek" <kees538@gmail.com>
Aan: "NL_LibreOffice_Users" <users@nl.libreoffice.org>
CC: "Ivo ten Hagen" <ith@pehabo.nl>
Verzonden: 27-5-2018 16:40:28
Onderwerp: Re: [nl-users] downloaden

Ik heb zojuist LibreOffice 6.0.4.2 zonder problemen kunnen downloaden en met succes kunnen installeren (Windows 10).

Groeten, Kees

Op 27 mei 2018 om 12:14 schreef Wim ter Haar <jw48thr@gmail.com>:
Hier in het Westland zijn ook problemen met Downloaden/installeren op W10,
zal het straks met Linux proberen.
Op zo 27 mei 2018 om 11:40 schreef Ivo ten Hagen <ith@pehabo.nl>

> Beste mensen,
> Ik probeer LO te downloaden, maar dat lukt niet. Enkele bytes wel, maar
> daarna niet meer. Ik heb het op twee computers met Windows 10
> geprobeerd, met Forefox, Edge en InternetExplorer. Overal hetzelfde
> resultaat.
> Heeft iemand een idee?
> Groet
> Ivo
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org <mailto:users%2Bunsubscribe@nl.libreoffice.org> > Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette <https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette> > List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/ <https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/> > Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy <https://www.documentfoundation.org/privacy>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org <mailto:users%2Bunsubscribe@nl.libreoffice.org> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette <https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/ <https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy <https://www.documentfoundation.org/privacy>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.