Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


L.S.
Ik gebruik al jaren naar tevredenheid LibreOffice.  Het meeste gebruik ik Calc maar ook Writer komt vaak aan de beurt. Een paar dagen geleden kreeg ik telkens bij het opstarten van mijn PC (Dell met Windows 7) een bericht dat bepaalde document hersteld zouden worden maar ik kon niet achterhalen welke documenten dat betrof.  Ik klikte daarom dit venster weg waarop een suggestie werd gedaan LibreOffice voortaan in de veilige modus te starten.  Ik heb dat vakje toen aangevinkt maar dat gaf alleen maar ongewenst effecten.  Ik heb bij een volgende gelegenheid het vinkje weer verwijderd.  Het "herstelbericht" bleef echter steeds aan het begin van elke werksessie terugkomen. Vandaag echter kon ik plotseling met geen enkel document meer werken: ze willen gewoon niet meer reageren.  Ik heb het geprobeerd vanuit de verkenner en vanuit de startknop maar er kwam telkens geen reactie.  Ook het blad dat normaal laat zien welke de laatst bewerkte documenten zijn kan ik niet meer openen.
Ik ben wel behoorlijk onthand want ik doe erg veel met deze documenten.
Kan iemand mij uit de brand helpen?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Michel Beekman

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.