Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Opnieuw installeren lijkt mezeker te proberen maar ik zou ook opnieuw downloaden. Misschien was de 
download niet goed. Als je dan "installeert" biedt het programma ook de mogelijkheid "repareren". 
Dat is altijd te proberen

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: "harry.harmsen@gmail.com" <harry.harmsen@gmail.com>
Verzonden: ‎7-‎12-‎2017 17:47
Aan: "users@nl.libreoffice.org" <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] LibreOffice

LO een keer opnieuw installeren?


Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 7 december 2017 om 17:29 schreef Paul van der Vlis <paul@vandervlis.nl>:

Hallo,

Een klant van me gebruikt LibreOffice onder Windows, het starten blijft
steken in het splash-scherm.

Ik heb hem al gevraagd om %APPDATA%\libreoffice een andere naam te
geven, hij heeft dat gedaan maar het probleem blijft.

LibreOffice start wel in de "safe mode".

Wie weet wat te doen?

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis


--
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.