Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dag Aleidus,

Denk eens in de richting van
1) blanco envelop
2) adres uit de database/spreadsheet of wat dan ook
3) "watermerk" voor logo uit een .jpg
4) "watermerk" voor port-betaald uit een .jpg
Het adresseren van de enveloppen is via LO-Writer en MS-Doc aan de hand van
2) een fluitje van een cent.
3) en 4) zijn voor het afdrukbestand goed op de plek van de envelop te
zetten.

Ik gebruik hier "watermerk" omdat die kreet in afdrukhandleidingen wordt
gebruikt.
Een "watermerk" hoeft dus geen grijzige tekst *KOPIE* te zijn, schuin
afgedrukt over een bv een factuur; het kan dus een logo zijn, links boven
op de envelop.

Als je verder een "sjabloon" maakt voor een "klant" kun je met dat
"sjabloon" steeds weer enveloppen (laten) afdrukken voor die "klant" zonder
puzzelen.

Met groet,
Dick

Op 21 november 2017 om 08:13 schreef Theo van Nunen <tvnunen@tele2.nl>:

Ik bedenk me even het zou ook met LiberOffice draw kunnen dat is een stuk
makkelijker dan Inkscape.Ligt er maar aan welke vorm dat logo moet
hebben.Theo
------ Origineel bericht------Van: Aleidus AalderinkDatum: di, 21 nov.
2017 01:41Naar: users@nl.libreoffice.org;CC: Onderwerp:[nl-users] Logo in
envelop optie bij afzender en stamp mogelijkheid
Beste mensen,Al jaren ben ik aan het klooien met model envelop gekoppeld
aan de database. Waar ik voor 500 stuks verzend adres, afzender met logo
print en “PORT BETAALD met NL post logo print. Om dit wat te vereenvoudigen
zou handig zijn als bij de envelop “plaatjes” zoal organisatie logo
toegevoegd kan worden en ook nog een stamp plaatje kan worden bij gezet.
Wie weet hier een oplossing voor.Graag zie ik de reacties tegemoet,Met
vriendelijke groet,Aleidus Aalderink -- Unsubscribe instructions: E-mail to
users+unsubscribe@nl.libreoffice.orgPosting guidelines + more:
https://wiki.documentfoundation.org/NetiquetteList archive:
https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/All messages sent to this
list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Het moet kunnen!
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.