Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dank je Kees en René,

Bij de installatie liep ik tegen een probleem aan bij het gebruik van Base.
Het probleem was Java SE Runtime Environment onder Windows gebruik.
In deze link <http://theo.bl.ee/libreoffice.html>vindt je de beschrijving en de oplossing bij records van meer dan 41.

groeten Theo

Op 5-11-2017 om 12:29 schreef Kees Kriek:
Allen


Aan de Handleidingen voor Base versie 5.0 is het hoofdstuk 'Starten met
Base' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen wat een database is en met een eenvoudige
voorbeelddatabase wordt uitgelegd hoe u een database ontwerpt, maakt,
wijzigt en vult. Hierbij wordt ingegaan op het gebruik van formulieren,
query’s en rapporten.


Met dank aan René Luijckx voor de vertaling van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.