Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste gebruikersIk werk onder Windows 7 met LO 5.4.1.2Telkens ik een excel-bestand wil openen gaat 
de PC hangen: (taakbeheer
   Calc.exe reageert niet).Ik heb volgende acties ondernomen:* de maker ervan gevraagd het 
bestand op te slaan in de versie
   2003-2007 (.xls)* in het menu 'Extra/opties / LO-Calc / formules' van LO de
   syntaxis gewijzigd van Calc A1 naar de syntaxis van Excel (beide
   mogelijkheden geprobeerd)niets hielp.Mogelijke oorzaak: in het excel-bestand zijn verwijzingen
   opgenomen naar andere excels, die niet op mijn pc aanwezig zijn.Normaal is dat geen probleem: 
bij het openen moet ik dan aangeven
   dat de gegevens van die verwijzingen niet hoeven bijgewerkt te
   worden.Of is er iets anders aan de hand ?Dank voor uw hulpBert--Hubertus (Bert) Verdonck
Hildering 702290 Vorselaar0479993298


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.