Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Rijnsburg, donderdag 21 september 2017

Geachte "LibreOffice" gebruikers,

Ben op zoek naar een opdracht waarmee ik de bladnaam in een cel kan
plaatsen.

Er zijnb bijvoorbeeld een aantal bladen met een naam (Inkoop, Verkoop)
en die wil ik graag automatische op een totaalblad laten opnemen net
als dat ik de waarde van een cel kan opnemen.

Met de functies Blad() en Bladen() krijg ik dit natuurlijk voor
elkaar.

Leuke uitdaging heb ik me weer voorgenomen, wie heeft er een hint voor
me?


Met vriendelijke groet,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.