Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Goedemiddag,
We gebruiken hier op kantoor Writer veel om invulbare PDF formulieren te maken. (LO is nog niet 
helemaal geimplementeerd hier maar er zijn al een paar fanatieke gebruikers )
Werkt allemaal erg goed en makkelijk... maar...
Op mijn laptop kan ik een geplaatst Form control (tekstvak of selectievak oid) niet meer selecteren 
om bv eigenschappen op te vragen of de form control te kopieren of verplaatsten.
Heb zojuist laatste stabiele versie van LO 5.3.6 geinstalleerd en kreeg hetzelfde probleem.
Gevalletje gebruikers profiel verwijderen? of is het ergens een setting die ik moet aanzetten?
Groet,
Rob

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.