Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste Harry,

harry.harmsen@gmail.com wrote on 11-08-17 15:39:
In Writer heb ik een nummeringsicoontje op de opmaakwerkbalk.
[...]
Ik kan dat telkens handmatig aanpassen, maar ik wil het zo instellen, dat
als ik op dat icoontje klik of de functietoets indruk, vanzelf die gewenste
afstanden gehanteerd worden.

Je moet dan het pad van opmaakprofielen volgen.
Kleine complicerende factor: de opmaak die aan de knop (of Opmaak >
Nummering en Opsommingstekens) is gekoppeld, is (nog) niet via een
opmaakprofiel te wijzigen.

Ik koppel standaard (op Writer niveau, Extra > Aanpassen) de sneltoetsen
F12 en Shift+F12 aan lijstopmaakprofiel Nummering en Opsomming 1.
Het is vast mogelijk om dat ook aan de/een knop/menu te koppelen, maar
die gebruik ik eigenlijk nooit ;)

Ander idee: je maakt een tekstfragment met daarin wat
nummering/opsomming met de instellingen die je wenst.
Als je dat fragment invoegt in een bestand, waarin nog geen
nummering/opsomming is gebruikt, wordt de aangepaste opmaak gebruikt.

Nog een optie: een sjabloon maken met die instellingen gewijzigd en die
instellen als standaardsjabloon.

vr. groeten,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.