Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


S. Bakker,

Op woensdag 2 augustus 2017, om 11:28 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] Afbeeldingen in 
writer".

Bedankt voor het meedenken
De afbeeldingen zijn standaard al 90%, doordat het wmf afbeeldingen zijn
geeft een verschaling van 1% al een onacceptabele vervorming van de
afbeelding, dus helaas niet acceptabel.

Een andere optie is om de orginele afbeeldingen aan het document te
koppelen, ze worden dan niet in het writer document opgeslagen.

Kier hiervoor Invoegen - Afbeelding... en selecteer de gewenste
afbeelding. Vink dan "Koppelen" aan en dan heeft een gekoppelde
afbeelding in het document.
Er wordt in een vervolg venster nog om een bevestiging gevraagd en
kies hier dan nogaals voor "Koppeling behouden"


Met vriendelijke groet,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.