Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Bedankt voor de tips, ze staan er in.

Kan verder met tekst/ontwerp

met vriendelijke groet,
Wim ter Haar

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 10 jul. 2017 om 20:12 heeft Theo van Nunen <tvnunen@tele2.nl> het volgende geschreven:

Hierbij een tip van Piet,
Zie https://sites.google.com/site/computertip/tipsentrucs
Alinea 12; 12.1 en 12.2
Overigens deze site is een prima handeling voor Linux gebruikers.
Piet heeft bijzonder goed werk geleverd op dit gebied.
Succes Theo

Op 10-7-2017 om 15:55 schreef Cor Nouws:
Hoi Spidey,

Spidey-Westland wrote on 10-07-17 15:21:

Ik draai LO onder LinuxMint.
Nu heb ik een extra font, naam "Talking to
        the moon.ttf"
Hoe krijg ik dit nu bij de lettertypes in LO
Je moet het onder Linux installeren en dan LibreOffice opnieuw starten.
Hoe ik dat doe:
  $ sudo su
  [sudo] password for name:
  # mkdir /usr/share/fonts/truetype/moon
  # mv <path too moon fonts>/moon* /usr/share/fonts/truetype/moon/.
  # fc-cache -fv

Succes,
Cor-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.