Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hi Dick

Heb je de handleiding "Draaitabellen gebruiken" op de documentatiepagina al
geprobeerd?
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
Groetjes, Kees


Op 1 juli 2017 om 23:25 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op zaterdag 1 juli 2017 20:41 schreef Dick Stomp:

Ik probeer een Draaitabel te maken. Dus raadpleeg Help van Calc.
De nieuwe Handleiding heeft een 9-voudige gekleurde kop met daarin
Calc. Als ik daarop klik krijg ik van alles te zien in het Engels
behalve wat ik zoek.


Een beetje meer informatie is geen overbodige luxe.
Welke versie heb je geïnstalleerd? In welke talen? Heb je helpbestanden
geïnstalleerd?
Krijg je de geïnstalleerde handleiding te zien of de webversie?
Indien de webversie, wat is dan de link?

Alex.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.