Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de handleidingen voor LibreOffice is een 'Snelle opzoekkaart'
toegevoegd. (2 A4tjes dubbelzijdig af te drukken)

Op deze kaart kunt u de veelgebruikte functies van de meest gebruikte
modules van LibreOffice (Writer, Calc en Impress) vinden. Zowel de
menukeuzes als de sneltoetsen.


Met dank aan Rob Westein voor het initiatief om deze kaart vanuit de
Engelstalige Quick reference card te vertalen. En met dank aan Cor Nouws en
Henk van der Burg (en mijzelf) voor het aanvullen en de opmaak.


Deze 'Snelle opzoekkaart' is bovenaan de pagina van de handleidingen voor
LibreOffice te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.