Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hallo Wim,Even googelen geeft onderstaande mogelijkheid. Misschien ben je daarmee geholpen.U kunt alleen tekst draaien die in een tekenobject staat.

        1. Kies Beeld - Werkbalken - Tekening om de werkbalk Tekening te openen.

        2. Selecteer het pictogram Tekst [cid:image002.png@01D2DFDA.921D1610] .

        3. Sleep in uw document om het tekstobject te tekenen, en typ dan uw tekst.

        4. Klik buiten het object en klik dan op de tekst die u hebt ingevoerd. Klik op het

           pictogram Draaien [cid:image003.png@01D2DFDA.921D1610]  op de werkbalk 
Eigenschappen tekenobjecten.

        5. Versleep één van de hoekpuntgrepen van het tekstobject.

[cid:image001.png@01D2DFDA.0FA9DA60]U kunt ook met de rechtermuisknop op het tekstobject klikken, 
Positie en grootte kiezen, op de tab Rotatie klikken en dan een rotatiehoek of een nieuwe positie 
voor het object invoeren.

Hopelijk helpt het bovenstaande.

Met vriendelijke groet,

Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Wim ter Haar [mailto:jw48thr@gmail.com]
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 21:48
Aan: NL_LibreOffice_Users <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-users] tekst in spiegelbeeldHallo LO gebruikers,

Is het mogelijk om de tekst in een document

    als "spiegelbeeld" weer te geven en daarna te printen?

Of moet hier een ander pakket uit LO

    gebruikte worden?

groet

Wim

--

Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org<mailto:users+unsubscribe@nl.libreoffice.org>

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/

All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted--

This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.