Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de ‘Handleiding voor beginners 5.2’ zijn de hoofdstukken 'Sneltoetsen
en toetscombinaties' en ‘Open bron, open standaarden en open document’
toegevoegd.

Deze hoofdstukken bevatten geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige
versie (5.1) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op
de nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

In het hoofdstuk 'Sneltoetsen en toetscombinaties' kunt u lezen hoe u
LibreOffice met het toetsenbord kunt besturen indien u liever geen muis of
touchpad e.d. wilt gebruiken. In het hoofdstuk ‘Open bron, open standaarden
en open document’ wordt ingegaan op de historie van LibreOffice en de
gemeenschap die het mogelijk maakt om LibreOffice te onderhouden en gratis
aan te bieden. Verder wordt er uitgelegd wat open standaarden zijn en welke
bestandsindelingen LibreOffice kan openen, bewerken en opslaan.


Hiermee is de ‘Handleiding voor beginners’ voor versie 5.2 van LibreOffice
compleet.

Met dank aan Henk van der Burg voor het bijwerken van deze hoofdstukken.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.