Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de Handleidingen voor Beginners versie 5.2 is het hoofdstuk
'Kennismaken met macro’s' toegevoegd.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat een macro is en hoe u deze kunt
opnemen, maken en toevoegen. Met eenvoudige voorbeelden wordt u geholpen
met het begrijpen van de macrotaal. Ook wordt ingegaan op de bewaarplek van
de macro’s, het downloaden en importeren van macro’s en het uitvoeren
hiervan. Zo kunt u een macro ook aan een gebeurtenis koppelen.


Met dank aan Henk van der Burg voor het bijwerken van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.