Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dag Paul,
Ik ben een zeer goedwillende al sinds jaren. Maar ik kan wat nijdig worden
en dat is een slechte eigenschap van mij...
Ik ben een perfecte knecht maar een slechte leraar, voor dat laatste heb ik
te weinig geduld.
Als knecht heb ik gelukkig altijd een ruime beloning genoten!
Met groet,
Dick


Op 10 mei 2017 om 23:36 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

En Paul, uit mijn ondertekening kun je opmaken wat ik gebruik. Ja ook
MS-Windows ten behoeve van mijn TomTom (intrinsiek Linux maar schil
MS-Windows). Lachen!
Dick

Op 10 mei 2017 om 23:29 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Jan,
Ik heb vier PC's en werk erg veel. Alles wat ik maak staat in de *cloud *van
DropBox. De vier PC's zijn leeg en draaien allen op DropBox. Ook kan ik ik
mijn werk en mail vanaf elke PC ter wereld zodoende raadplegen en bewerken.
De *cloud* wordt vier keer per dag op zeven plaatsen ter wereld veilig
gesteld. Er is altijd wel ergens een kopie te vinden.
Bij je tekstverwerker kun je instellen, dat om de "zoveel"
minuten/seconden het onderhanden document moet worden veilig gesteld op je
eigen computer. Dat gebeurt in de *cloud* zowat om de drie seconden...
Nog gekker: je kan instellen, hoeveel versies je terug wil kijken.
Maar vertrouw nooit op je eigen computer! Ik heb er vier, die
samenwerken... Zodra er één ergens een fout ontdekt gaat er piepen!!
Met groet,
Dick


Op 10 mei 2017 om 23:16 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Ja Paul, ik word (hopelijk) dit jaar 80. Heb vanaf ponskaarten alles
meegemaakt en veel geleerd en afgeleerd... Je hebt gelijk! Ik schaam me...


Op 10 mei 2017 om 23:11 schreef Paul Strucks <strucks@xs4all.nl>:

Dit is nu typisch een reactie die totaal overbodig en geheel van nul
toegevoegde waarde.
Vroeger toen er nog met beeldbuizen gewerkt werd noemden we dit
buisvervuiling!
Op deze wijze zullen steeds meer goedwillenden afhaken van dit forum.
Groet, Paul


-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:      Re: [nl-users] Foutrmelding
Datum:  Wed, 10 May 2017 22:28:36 +0200
Van:    Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>
Antwoord-naar:  dick.stomp@zonnet.nl, users@nl.libreoffice.org
Aan:    users libreoffice.org <users@nl.libreoffice.org>
Sorry, ik heb MicroSof in 2006 geruimd en leef sindsdien gelukkig en
goedkoop.
LO 5.3 draait prima op Base na...


Op 10 mei 2017 om 22:20 schreef Jan DeBruin <jandebruinnd@gmail.com>:

Beste users,


Sinds kort krijg ik voortduren de melding dat ik mijn bewerkte document
vanwege een fout niet kan opslaan.

Hierdoor ben ik al een document van ongeveer 130 pagina’s kwijtgeraakt.
Gelukkig had ik nog een back-up die ik kon bijwerken. Veel werk aan
gehad.

Vanmiddag heb ik versie LO 5.2.6.2 geïnstalleerd maar ook nu kreeg ik
weer
de foutmelding.

Na even wachten en een nieuwe opslag opdracht deed LO het gelukkig wel
anders was ik weer een groot document kwijt geweest.

Maar al met al geeft het me toch wel enige zorg.

Is dit een bekend probleem? Is er een oplossing?

Ik werk met windows 10


Alvast bedankt voor jullie hulp.

Jan DeBruin


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffi
ce.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation
.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Ubuntu 14.04 + FireFox 53 + LibreOffice 5.3 + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffi
ce.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation
.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffi
ce.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation
.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Ubuntu 14.04 + FireFox 53 + LibreOffice 5.3 + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/
--
Ubuntu 14.04 + FireFox 53 + LibreOffice 5.3 + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/
--
Ubuntu 14.04 + FireFox 53 + LibreOffice 5.3 + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox 53 + LibreOffice 5.3 + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.