Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Alle mijn applicaties staan in een mappenstructuur opgeborgen.
Voorbeeld: home>Dropbox>Prive>Theater>Theater.ods
Van dat laatste ding kies ik Verwijzing maken, die wordt naast Theater.ods
neergezet als Verwijzing naar Theater.ods.
Die Verwijzing kopiƫer ik naar Bureaublad, altijd handig.
Maar... als ik die verwijzing gebruik dan wordt wel het spreidlaken
gewijzigd, maar NIET het origineel maar de Verwijzing die een kopie van
Theater.ods herbergt!!
Hoe werkt dat?
Ik weet dat er statische en dynamische links bestaan. Normaal als ik een
link maak met BASH is dat hooguit 50 bytes van omvang, maar de Verwijzing
is net zo groot als de applicatie!!?
Nogmaals: hoe werkt dat?

-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.