Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Je kunt een "link" aan je tekst hangen (onderlijnde tekst), dat maakt dat
je met "mouse over" onder aan het scherm de tekst van de link ziet. Maar
mooi is anders...

Op 3 mei 2017 om 20:10 schreef pieter kristensen <pieterkristensen@gmail.com
:

Ja precies, dat bedoel ik! Ik had ook geen idee hoe het zou heten. Maar
met "tooltip" kom je wel in de richting. Het kan dus niet.
Ik heb me inderdaad beholpen met een "notitie" zoals Rob suggereert.
Je kan het wel doen met een plaatje. Menu /Bewerken/ImageMap. Werkt prima.
Maar 't kan niet met tekst.


Op 03-05-17 om 19:58 schreef Dick Stomp:

Hier wordt bedoeld de "mouse over" functie uit de HTML-gids.
Google op "writer mouse over" en je zult andere zoekenden ontmoeten!

Op 3 mei 2017 om 19:01 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.