Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hier heb ik interesse in alleen is mij niet duidelijk hoe dat van csv naar xml wprdt 
geconverteerd.Hier wil ik best tijd instoppen en heb het tot nu toe niet kunnen oplossen en heb 
daar eerdere vragen over geteld.Gr.AleidusĀ Gr.


Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.
-------- Oorspronkelijk bericht --------Van: Joop <lists@joelassist.nl> Datum: 03-05-17  16:23  
(GMT+01:00) Aan: users@nl.libreoffice.org Onderwerp: [nl-users] xlsx document ING 
Beste mensen,

Ik voer o.a. de administratie voor een VvE. Daarbij incasseer in de 
servicekosten via een incassobatch bij de ING. Daarvoor maak ik gebruik 
van een programma (IBANC) om de gegevens vanuit een spreadsheet (xls) om 
te zetten in een door de ING verwerkbaar xml bestand. Voor dat programma 
betaalt de VvE een jaarlijks bedrag.

Sinds kort biedt de ING ook de mogelijkheid om de gegevens aan te 
leveren met behulp van een standaard xlsx bestand. Echter als ik dat 
document open in LibO en in vakjes gegevens invul, dan verdwijnen die 
gegevens gelijk weer als ik naar een volgend vakje ga. Ik heb dit 
geprobeerd op een Win7 en een Ubuntu machine. Als ik bij een klant het 
document open met ms-excel, dan heb ik dat probleem niet.

Waar kan dat aan liggen? Wat kan ik eraan doen? Is het alleen door de 
ING op te lossen (ze zullen meer klanten hebben die LibO of Linux 
gebruiken)?

Dank voor jullie suggesties, Joop

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.