Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste Wim,

Elk bank heeft een optie voor het downloaden van overzichten. Daarbij heeft de gebruiker vaak de keuze met welk format hij wil werken. ING b.v. heeft de optie van CSV = Comma Separated Value. Die gegevens kunnen worden ingelezen door LO Calc. Start Calc, Optie Bestand> Openen. Zoerk via de Verkenner waar het CSV-bestand staat en Calc leest het helemaal in en u kunt het opslaan als een Calc-bestand. Ik werk al jaren op deze manier met de bankgegevens.

Met vriendelijke groeten,
Paul van ToorenOp 1-5-2017 om 11:13 schreef Wim ter Haar:

Hallo gebruikers.
Sinds kort wordt door de banken een
         mt940.swi bestand van de afschriften gemaakt.


Hoe kan ik die overzichtelijk
         importeren/openen met LO programma?


mvg


Wim
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.