Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de ‘Handleiding voor beginners 5.2’ is het hoofdstuk 'Afdrukken,
exporteren en e-mailen' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
(5.1) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op de
nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u het afdrukken kunt beheren. Zo kunt u
bijvoorbeeld kiezen welke pagina’s u wilt afdrukken en of u ook de notities
wilt afdrukken of de hand-outs. Ook het afdrukken van een brochure en
enveloppen komen aan de orde en ook hoe u een document in zwart-wit kunt
afdrukken op een kleurenprinter. Daarnaast wordt beschreven hoe u
documenten naar andere formaten kunt exporteren, zoals PDF of HTML. En aan
bod komt het e-mailen van documenten. Verder wordt er nog beschreven hoe u
documenten digitaal ondertekent en hoe u persoonlijke gegevens verwijdert.

Met dank aan Henk van der Burg voor het bijwerken van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.