Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Wow! Wat een tempo gooien jullie er in! Weer bedankt, Kees en Henk!Von:Kees 
Kriekkees538@gmail.comGesendet:23.04.2017 
08:10An:NL_LibreOffice_Discussdiscuss@nl.libreoffice.org,NL_LibreOffice_Usersusers@nl.libreoffice.org,documentatie<documentatie@nl.libreoffice.orgBetreff:[nl-documentatie]
 Afdrukken, exporteren en e-mailen
AllenAan de Handleidingen voor Draw versie 4.2 is het hoofdstuk 'Afdrukken,exporteren en e-mailen' 
toegevoegd.In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u de diverse afdrukopties kunt gebruiken,zoals het 
afdrukken van het gehele document of gedeelten ervan, meerderepagina’s op één blad papier afdrukken 
of het afdrukken van een brochure ofeen boekje. Ook wordt beschreven hoe u dubbelzijdig kunt 
afdrukken (ook opeen enkelzijdige printer) en hoe u een kleurendocument in zwart-wit ofgrijstinten 
kunt afdrukken. Daarna wordt er ingegaan op het exporteren,bijvoorbeeld als PDF en vervolgens wordt 
uitgelegd hoe u het document alsbijlage van een e-mail kunt verzenden.=Met dank aan Henk van der 
Burg voor zijn bijdrage.
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.