Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de Handleidingen voor Draw versie 4.2 is het hoofdstuk 'Verbindingen,

stroomdiagrammen en organisatieschema's' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u Draw kunt gebruiken om stroomdiagrammen
en organisatieschema’s te maken. Onder meer wordt beschreven hoe u de
diverse objecten maakt en hoe u deze met elkaar verbindt. En ook hoe u
plakpunten hiervoor gebruikt en indien nodig kunt toevoegen. Verder wordt
beschreven hoe u tekst aan objecten en verbindingen kunt toevoegen en hoe u
verbindingen kunt verplaatsen als deze andere objecten doorkruisen.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.