Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de Handleiding voor beginners versie 5.2 is het hoofdstuk 'LibreOffice
instellen' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u de instellingen van LibreOffice naar u
eigen wensen instelt. Via de tabbladen onder Extra > Opties kunt u deze
instellingen benaderen. Zo kunt u onder anderen de opties voor de weergave
en het geheugengebruik instellen. Maar ook voor het afdrukken en de paden
voor laden en opslaan. Ook de kleuren, het lettertype, de
beveiligingsopties en het online updaten kunnen aangepast worden. Verder
kunt u de taal kiezen, woordenboeken installeren en de autocorrectie
instellen.


Met dank aan Henk van der Burg voor het bijwerken van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.