Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dag Theo,
Ik heb met Base alleen maar problemen.
Allerlei dingen die vroeger met MS-Access prima draaiden, staan nu weer in
spreidlakens van Calc met onhandige filters. Ik heb sinds 2006 geen
MicroSof meer!
Base is ook niet in staat om een Calc te lezen. Die moet je eerst
importeren in Base als Tabel: KOLDER! Je vertelt Base dat Tabel1 te vinden
is in bijvoorbeeld Inkomen/Blad2.odc . De Kolomkoppen zijn de Veldnamen.
Het zit verschrikkelijk onhandig in elkaar, waardoor ik alles maar gewoon
in BASIC256 programmeer zoals ik het hebben wil. LO-Writer mag het
resultaat dan op papier kwakken... Ik heb zelf de TABS al
ingeprogrammeeerd...
Ander leuk probleem:
Medicijnlijsten:
1) twee gebruikers
2) wel/geen apotheek verstrekking
3) gebruik
31) ochtend
32) middag
33) avond
34) slapen
35) frequentie
351) elke dag
352) om de dag
4) sterkte
5) hoeveelheid
We praten hier over medicijnen die het hele Eigen Risico in drie maanden
opmaken!
Voor elke aanvrager moet een apart overzicht gemaakt worden. De huisarts,
specialist en apotheek willen hun eigen overzicht in overeenstemming met
het LSP Landelijk Schakel Punt waar alle medicijngebruik per gebruiker
wordt ingevoerd en geraadpleegd.
Privacy? Zeker! Via DigiD kun je er bij komen!
Ik ben meer voor openheid! Hoe meer openheid hoe minder fraude!
Met warme groet,
Dick
PS In november ben ik weer twee dagen op T-DOSE en slaap in Queen-Tilburg...

Op 29 maart 2017 om 16:52 schreef Theo van Nunen <tvnunen@tele2.nl>:

Hallo allemaal,
Er zit naar mijn idee een bug in deze versie.
Deze versie ziet Java niet staan terwijl deze is geïnstalleerd.
Terwijl in de opties onder geavanceerd Java is toegevoegd.
Je kunt met deze fout niet in de tabel komen.
Daarom maar even terug naar de vorige versie.
Onder Linux heb ik dit probleem niet waar genomen.
Theo

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.