Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Wow, ik heb mij aan kunnen melden!! Maar... alleen met hulp van Google Translate. De Chapta verscheen namelijk in het Portugees. Enfin met wat hulp van Translate is het gelukt, maar een schoonheidsprijs verdient deze start mijns inziens bepaald niet.

Jan


Op 25-2-2017 om 11:02 schreef Kees Kriek:
Hi Wim

Je hebt gelijk dat het wat omslachtig is, maar je klik eerst op 'Hoi! Log
aub in' en in het volgende scherm kun je inloggen of als je nog geen
account hebt op 'Maak een wachtwoord beveiligd account aan'.

Succes, Kees

Op 25 februari 2017 om 10:54 schreef wim dukker <wim.dukker@gmail.com>:

alles leuk en aardig, maar er is nergens een link te bekennen om je te
registreren.
Dat bevordert naar mijn mening het gebruik niet.

Warme groet,
wimduk


Op 24-02-17 om 23:02 schreef Rob Westein:

Goedenavond,
Sinds LibreOffice versie 5.3 is verschenen is ook de Nederlandse
ASK.LibreOffice site beschikbaar.

De site wordt genoemd in de help, waar mensen hun vragen kunnen stellen.
Langzaam maar zeker druppelen de vragen binnen.
Erg leerzaam om eea uit te zoeken en proberen de vraagstellers verder te
helpen.

Kom, neem een kijkje op https://ask.libreoffice.org/nl/questions/ en
deel je kennis van ons favoriete Office pakket.

/Rob
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.