Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Voor mij is LibreOffice vooral een geweldige tekstverwerker, al doe ik sporadisch wel eens iets met Draw of Calc. Tekstverwerking is altijd (een halve eeuw) een hoofdaak van mijn werk geweest. In een antiek (jaren zeventig) tekstverwerkingsssysteem voor kranten (Harris) bestond een bladermogelijkheid zoals je die in fotoprogramma's vindt. Met een bestand op het scherm kon je met één commando door naar het volgende in de map (het oude werd vanzelf gesloten). Het zou prachtig zijn als zoiets ook in LO Writer zou bestaan. Waarom? Ik heb mappen vol tekstbestanden rond bepaalde onderwerpen. Als ik daar nu eens snel doorheen zou kunnen bladeren.... Enige kans dat dit ooit kan? Ik ben te oud en te dom om te proberen hiervoor een macro te maken.

Nico Koolsbergen
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.