Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dit staat in 'Kennismaken met LibreOffice'. (zie onder)

De SnelStarter
Als LibreOffice op computers met Windows of Linux is geïnstalleerd, kan de
SnelStarter ook
geherinstalleerd zijn. Als de SnelStarter geactiveerd is, zijn de
noodzakelijke bibliotheek-
bestanden, die voor LibreOffice vereist zijn, geladen tijdens het opstarten
van het systeem en
verkort aldus de opstarttijd voor LibreOffice-onderdelen.
Computers met een Mac besturingssysteem hebben geen SnelStarter.
De SnelStarter activeren
Op computers met een Linux of Windows besturingssysteem, zal de
standaardinstallatie van
LibreOffice de SnelStarter niet automatisch laden. Om deze te activeren:
1) Open LibreOffice.
2) Ga naar Extra > Opties... > LibreOffice > Geheugen op de Menubalk en
selecteer
LibreOffice laden tijdens systeemstart (voor Windows) of selecteer
SnelStarter op
systeembalk inschakelen (voor Linux).
3) Start het besturingssysteem opnieuw op om de SnelStarter te laten
verschijnen.

Op 22 januari 2017 om 10:35 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Ik heb op 1 PC de LibreOffice automatisch startend bij het starten van die
PC.
Op de andere PC's wik ik dat ook hebben!
Ik heb de hele Help afgezocht, hoe ik dat starten aangezet heb, zonder
resultaat.
Help!

--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.