Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Vrienden,

Het gebruik van Base is niet eenvoudig, heb ik ontdekt... En het zal ook
niet verbeteren verwacht ik.
Het programmeren van wat ik wil hebben gaat voor voor mijn toepassingen met
COBOL en BASIC -keurig gedocumenteerd- een stuk sneller!
Probleem:
- een goede COBOL compiler onder Linux heb ik nog niet gevonden, onder
MSDOS draait die perfect
- LibreOffice-BASIC (afgeleid van StarBasic) is moeilijk te hanteren door
gebruik via Macro's, waardoor de locatie van de gebruikte bestanden wordt
verdoezeld
- BASIC256 van Jim Renau (Canada) is zeer goed bruikbaar, maar heeft
operationeel een raar hikje
Het laatste punt wil ik verduidelijken:
- BASIC256 is een leermiddel voor jeugd die in brede zin met een computer
wat willen laten doen
- wat wij op hoger niveau willen: een batch BASIC256 programma's een
boekhouding laten draaien naar een Jaarverslag, vraagt nogal wat
improvisatie... Zodra de batch BASIC256 -run programma heeft gestart, dan
blijft BASIC256 na afloop van de klus staan wachten... dus de batch wacht;
oplossing is Alt+F4 drukken om te stoppen en dan loopt de batch door; dus
met vijf keer Alt+F4 drukken heb je de Balans en Winst/Verlies overzicht
gegenereerd; maar HANDIG is anders... (HANDIG = VERKOOPBAAR)

Tot slot:
Ik wil Base niet "verbeteren", het niveau van MS-Access haalt het niet
omdat het te duur is om Base op dat niveau te brengen. Verder is het niveau
van MS-Access niet naar Base te vertalen. Ik heb wat routines gevonden, die
daar een poging toe doen, maar het blijft armoede...

Dus? Wat moeten we met Base? Doorbouwen of terugvallen op oud en vertrouwd
programmeren? Met laatste bedoel ik: Als Debiteur OntoelaatbaarRoodStaat
dan MaanDebiteur. Elke accountant begrijpt dat zijn aanwijzingen letterlijk
worden vertaald.
Dat is wat anders dan {D > ORS = MD} als u begrijpt wat ik bedoel; deze is
dan nog zonder leestekens en zo...

Dat is precies eender met SQL-statements die ik in de jaren 1990 bij de
Bankgirocentrale schreef: dat was leesbare taal! Elke accountant begreep,
wat er stond. Geheel in overeenstemmend met zijn FSO (Functioneel Systeem
Ontwerp) waaruit ik alle trefwoorden overnam.

Het gaat hierom: hoe maken we de wensen van een klant snel en secuur waar!

Ik, als klant van Base, ben dus niet tevreden... Ik kan ook niet helpen om
dat te verbeteren. Sorry, het is in een taal gebouwd, die ik niet beheers.
Ook zou ik het FSO van Base wel eens willen lezen. Of is dat voor Base
nooit gemaakt?

Dick


-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.