Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>
Datum: 13 januari 2017 om 15:21
Onderwerp: Re: [nl-users] LO BASIC cloud
Aan: Willem <willem075@gmail.com>


Willem, ook op de andere PC's werkt de boekhouding nu prima!
Bedankt!
Dick

Op 13 januari 2017 om 14:09 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Ha Willem,
Ik snap het nu!

In de Calalogus staan:
- MijnMacros
-- Standard
--- Module1 > Main > ASND
- LibreOfficeMacros > Lijst met spullen
- testmacro.ods
-- Standard
--- Module1 > Main > Print "dit werkt"

Dus mijn ASND zit op de verkeerde plaats!
Ik had in de Handleiding al gelezen, dat spul in Standard niet
verplaatsbaar is, dat zit dus "vast" in .config van de lokale PC.
Ik moet mijn BASIC op de derde plaats gaan zitten!
Bedankt!

Met vriendelijke groet,
Dick


Op 13 januari 2017 om 13:31 schreef Willem <willem075@gmail.com>:

Dick,

Ik begrijp er niets van. In bijlage zend ik een klein programmaatje met
de naam "testmacro.ods". Wilt ge dat eens in uw Dropbox zetten en proberen
of dat op een van de andere computers werkt.

Bij mij werkt dat namelijk zonder mankeren.

Vriendelijke groet,
Willem

Op 13-01-17 om 13:01 schreef Dick Stomp:

Dag Willem,
Op de PC waar het wel werkt ben ik gaan zoeken.
De source van MijnMacros/Standard/Module1 staat in
/home/dick/.config/libreoffice/4/user/basic/Standard/Module1.xba
De source ziet er dan zó uit:

<script:module script:name="Module1" script:language="StarBasic">REM
***** BASIC *****

Sub Main
' omzetten van download ASNDP boekingen
' datum DD-MM-JJJJ > JJJJ-MM-DD
' verwijderen kolommen, die niet ter zake zijn
' TYPE ASN-bank-data van DickPlus
'  Datum    AS STRING * 10 ' 0 a DD-MM-YYYY
'  RekVan    AS STRING * 18 ' 1 b IBAN
'  RekNaar   AS STRING * 18 ' 2 c IBAN
'  Naam     AS STRING * 20 ' 3 d Naam
'  Adres   AS string    ' 4 e Adres
'  Postcode   as string * 7  ' 5 f 9999 XX
'  Plaats    as string * 24 ' 6 g Plaats
'  Valuta    as string * 3  ' 7 h EUR
'  SaldoVoor  as string * 14 ' 8 i -999999999.99
'  ValutaMut  as string * 3  ' 9 j XXX
'  Bedrag    AS string * 14 ' 10 k -999999999.99
'  DatumJourn  as string * 10 ' 11 l dd-mm-jjjj
'  DatumValuta as string * 10 ' 12 m dd-mm-jjjj
'  InternTrans as string * 4  ' 13 n 9999
'  CodeTrans   AS STRING * 3  ' 14 o XXX
'  VolgnTrans  as string * 8  ' 15 p 99999999
'  BetalingKmk as string * 16 ' 16 q XXXXXXXXXXXXXXXX
'  Omschrijving AS STRING * 98 ' 17 r
'  AfschriftNr as string * 3  ' 18 s 999
'  Kostenplaats AS STRING * 5  ' nieuw
' END TYPE
' DIM ASN-record  AS ASN-bank-data

DirKosten = "/home/dick/Dropbox/Geld/Kosten/"
Sep$=chr$(34)+chr$(59)+chr$(34)
'print "Sep$";Sep$
dim veld$(20)
Invoer$ = DirKosten + "ASNDP.csv"
telinvoer = 0

Uitvoer$ = DirKosten + "ASNDP.dta"
teluitvoer = 0

print FileNumIn, Invoer$
FileNumIn = freefile
open Invoer$ for input as FileNumIn

if FileExists (Uitvoer$) then Kill (Uitvoer$)
FileNumUit = freefile
print FileNumUit, Uitvoer$
open Uitvoer$ for output as FileNumUit

while not eof(FileNumIn)
  Line Input #FileNumIn, Buffer$
  telinvoer = telinvoer + 1
  L = Len(Buffer$)
  if L > 10 then
   gosub VerwerkRegel
  end if
wend

close (FileNumIn)
close (FileNumUit)

print "in: "+telinvoer+" uit: "+teluitvoer

print "klaar"
print "vervolg met RekKostToevDP"
end

VerwerkRegel:
' print Buffer$
Buffers$ = mid(Buffer$,3,L-2) ' strip quotes
' print Buffer$
veld$ = Split(Buffer$, sep$)
YYYY$ = right(veld$(0),4)
MM$ = mid(veld$(0),5,2)
DD$ = mid(veld$(0),2,2)
Write #FileNumUit,YYYY$+"-"+MM$+"-"+DD$+","+veld$(1)+","+right(vel
d$(2),10)+","+veld$(3)+","+veld$(10)+","+veld$(14)+","+veld$(16)+"
"+veld$(17)
teluitvoer = teluitvoer + 1
return

End Sub
</script:module>

Maar die source zit dus NIET in Dropbox ingepakt in een Macro van
bijvoorbeeld een .odb; in die .odb zit een link naar de .config op die PC
waar de source zit.
Volgens mij is er een verschil tussen interne en externe Macro's.
In de Handleiding zit inderdaad een verhaal hoe dat werkt, maar dat is me
nog niet helder dus...

Vriendelijke groet,
Dick


Op 13 januari 2017 om 12:19 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Dag Willem,
De Macrobeveiliging (Medium) staat voor de map
/home/dick/Dropbox/Geld/Kosten open. Dat ga ik nu testen.
Vriendelijke groet,
DickOp 13 januari 2017 om 12:11 schreef Dick Stomp < <dick.stomp@zonnet.nl>
dick.stomp@zonnet.nl>:

Dag Willem,
Basic256 is in een Macro omgeving te kopiëren. Enkele kleine wijzingen
in de syntax, zoals Explode vervangen door Split, en het werkt prima.
Vriendelijke groet,
Dick


Op 13 januari 2017 om 11:43 schreef Willem < <willem075@gmail.com>
willem075@gmail.com>:

Dag Dick,

Er moet iets anders aan de hand zijn want op mijn computers werkt het
zonder mankeren. Plaats ik een Calc-bestand waarin een macro verwerkt is op
mijn Dropbox dan kan ik dat op mijn twee andere computers openen en de
macro werkt perfect.

Ge hebt op die andere computers toch wel in LibreOffice de
macrobeveiliging op nul gezet?.

Dat Basic 256 ook te gebruiken is in een macro dat wist ik niet.

Vriendelijke groet,
Willem

Op 13-01-17 om 08:13 schreef Dick Stomp:

Ik heb het eerste BASIC programma (ASND) in een Macro gekopiëerd.
Na een paar kleine aanpassingen in de syntax draaide het weer prima.
Platform: de cloud van Dropbox.
Er is een map /home/dick/Dropbox/Geld/Kosten waar alle bestanden en
programma's staan. Daar staat nu ook Kosten.odb met de Macro ASND.
Probleem: er zijn vijf (5) PC's waar vanaf gedraaid kan worden. Maar
het
werkt maar vanaf één PC: die waarop de Macro in Kosten.odb heeft
gekregen,
maar daar zit die Macro dus niet in! Want als ik op een andere PC de
Kosten.odb benader is de Macro ASND foetsie!
Na het lezen van LO Handleidingen, blijken de Macro's opgeslagen te
worden
in de /home van de PC waarop gebouwd is. Dat vind ik lastig!
Vraag1: hoe dwing ik LO zijn Macro's op te bergen op een andere plek
(the
Cloud) en daar te gebruiken?
Vraag2: kunnen we LO BASIC ook buiten de Macro's gebruiken?


--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
<https://sites.google.com/site/dickstomp/>
https://sites.google.com/site/dickstomp/
--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
<https://sites.google.com/site/dickstomp/>https://sites.google.com/site/
dickstomp/
--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
<https://sites.google.com/site/dickstomp/>https://sites.google.com/site/
dickstomp/

--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.