Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hallo Harry,Zou moeten kunnen met Bewerken > Zoeken en vervangen op de Menubalk (Ctrl+H). Aanklikken (+)Andere 
opties. Klik op het pictogram Opmaak. Selecteer in het dialoogvenster Tekstopmaak(Zoeken) onder 
Stijl op Cursief en klik op OK. Geef in het tekstvak Vervangen op dezelfde wijze aan waardoor het 
vervangen moet worden, bijvoorbeeld vet en klik op OK.

In het dialoogvenster Zoeken en vervangen wordt onder het tekstvak Zoeken nu Cursief, normaal 
aangegeven en onder het tekstvak Vervangen vet.

Vervolgens op Volgende zoeken of Alles zoeken en desgewenst op Vervangen of Alles vervangen.Met vriendelijke groet,

Henk van der Burg-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: harry.harmsen@gmail.com [mailto:harry.harmsen@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 3 januari 2017 00:02
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] zoeken naar cursieve tekstBeste mensen, is het in Writer ook mogelijk te zoeken naar *cursieve* tekst in een document?Ik bedoel het volgende.

Ik heb een lang artikel, waarin her en der een of meer woorden cursief staan.

Nu wil ik zoeken naar die woorden. Ik weet dus niet wélke woorden, ik wil dus niet zoeken op een 
bepaald concreet woord, ik wil weten waar in de tekst een woord cursief staat.

Dat kan ik met mijn ogen doen, maar dat is nogal lastig op een scherm met veel tekst, je kijkt er 
gauw overheen, dus als ik kan laten zoeken weet ik dat ik niks oversla.Als dit mogelijk is, hoe doe ik dat dan?Groet,

Harry Harmsen

Assen--

Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org<mailto:users+unsubscribe@nl.libreoffice.org>

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/

All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted--

This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.