Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen

Ik wil het nieuwe jaar beginnen met een vraag.

Tijdens het nalezen van een vertaalde handleiding kreeg ik van Henk een
vraag over de optie 'Helplijnen tijdens het verplaatsen van een object'.
Helplijnen is eigenlijk geen goed nederlands. Hulplijnen zou beter zijn. Ik
ben het daar eigenlijjk wel mee eens.
Echter, helplijnen en hulplijnen worden door elkaar gebruikt in de UI en de
Help, maar het wordt 123 keer hulplijnen genoemd. Ik ben zo vrij geweest om
'Helplijnen tijdens het verplaatsen' te wijzigen in 'Hulplijnen tijdens het
verplaatsen'

Zo ook handvatten en handgrepen. Handvatten wordt 63 keer gebruikt en
handgrepen 6 keer.
Ik wil dit graag consistent maken en mijn vraag is wat er dan beter is.
Handvatten of handgrepen?

Vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.